ADN Checklist voor de binnenvaart

Compleet en actueel

In het ADN 2015 vindt u de volledige Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart. Vanaf 1 juli 2015 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt. In BOEK 2 staan de tabellen A, B en C. De overige wetgeving staat in BOEK 1.

Wijzigingen Belangrijke wijzigingen zijn onder andere de toevoeging van een aantal UN-nummers aan de lijst van gevaarlijke goederen, gewijzigde en nieuwe definities, gewijzigde verpakkingsinstructies en wijzigingen in de bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen kan u terecht op www.vervoergevaarlijkestoffen.nl.

Compleet en actueel Het ADN 2015 is daardoor een compleet en actueel handboek voor iedereen die te maken heeft met het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart. Beide boeken van deze uitgave mogen bovendien gebruikt worden bij het schriftelijk examen veiligheidsadviseur ADN en zijn dus zeer geschikt voor het gebruik bij opleidingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart,

Het ADN 2015 biedt u een volledige weergave van: • ADN 2015
• VBG - Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
• WVGS - Wet vervoer gevaarlijke stoffen
• BVGS - Besluit vervoer gevaarlijke stoffen


Voor wie? Het ADN 2015 biedt handvatten voor afzenders, vervoerders, beladers van containers, ontvangers verpakkers, vullers van tanks, exploitanten van transporttanks en tankcontainers, expediteurs, bevrachters, op- en overslagbedrijven. Bovendien mag het boek worden gebruikt bij het schriftelijk examen veiligheidsadviseur ADN. Het ADN 2015 is dus zeer geschikt voor het gebruik bij opleidingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.

Kortom De uitgave is een must voor iedereen die op de hoogte moet zijn van de regels voor het (internationaal) vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart. Met een abonnement beschikt u altijd over de laatste versie. Wij helpen u graag bij uw bestelling!