ADN Checklist voor de binnenvaart

Compleet en actueel voor € 43,05 per stuk excl. btw

In het ADN 2017 vindt u de volledige Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart. Vanaf 1 juli 2017 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt. In BOEK 2 staan de tabellen A, B en C. De overige wetgeving staat in BOEK 1.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen zijn onder andere de toevoeging van een aantal UN-nummers aan de lijst van gevaarlijke goederen, gewijzigde en nieuwe definities, gewijzigde verpakkingsinstructies en wijzigingen in de bijzondere voorschriften voor de afzonderlijke klassen. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen kan u terecht op www.vervoergevaarlijkestoffen.nl.

Compleet en actueel

Het ADN 2017 is daardoor een compleet en actueel handboek voor iedereen die te maken heeft met het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart. Beide boeken van deze uitgave mogen bovendien gebruikt worden bij het schriftelijk examen veiligheidsadviseur ADN en zijn dus zeer geschikt voor het gebruik bij opleidingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart.

ADN checklist blok

ADN checklist blok bestaat uit 20 exemplaren, conform nieuwe stijl regelgeving 2016-2018.
Iedere checklist is genummerd en bevat uitleg van de vragen in 4 talen (Nederlands, Duits, Frans, Engels).
Iedere pagina van de vragenlijst is anders gekleurd en bevat 2 exemplaren (duplicaat).

Het ADN 2017 biedt u een volledige weergave van:
• ADN 2017
• VBG – Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
• WVGS – Wet vervoer gevaarlijke stoffen
• BVGS – Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Voor wie?

Het ADN 2017 biedt handvatten voor afzenders, vervoerders, beladers van containers, ontvangers verpakkers, vullers van tanks, exploitanten van transporttanks en tankcontainers, expediteurs, bevrachters, op- en overslagbedrijven. Bovendien mag het boek worden gebruikt bij het schriftelijk examen veiligheidsadviseur ADN. Het ADN 2016 is dus zeer geschikt voor het gebruik bij opleidingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.

Kortom

de uitgave is een must voor iedereen die op de hoogte moet zijn van de regels voor het (internationaal) vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart. Met een abonnement beschikt u altijd over de laatste versie. Wij helpen u graag bij uw bestelling!